Інновації
Програма Фонду з розвитку біотехнологій
В деталях
«Затверджено»
Загальними зборами
БФ «Благодійне Товариство «Фонд миру та розвитку»
Протокол № 1 від 09.07.2021 р.


БЛАГОДІЙНА ПРОГРАМА
розвитку та підтримки сфери біотехнологій в Україні
на період з 09.07.2021 по 31.12.2021 рокуБлагодійна програма Розвиток біотехнологій в Україні БО «Благодійне товариство «Фонд миру та розвитку» – це комплекс благодійних заходів, спрямованих на впровадження інновацій в Україні, розвиток та підтримку законодавчих ініціатив, науково-дослідної діяльності, формування державних політик, матеріальної, організаційної, освітньої підтримки у сфері біологічних технологій для державних структур, науково-дослідних, освітніх закладів, неприбуткових організацій, ін. благодійних фондів. Програма розрахована на 2 роки. Перший її етап буде тривати до кінця 2021 року.

В рамках програми Фонд відкритий до партнерської співпраці з усіма організаціями, які займаються або сприяють розвитку біотехнологічної інфраструктури в Україні.

До 31.12.2021 року Фонд планує підібрати партнера та передати благодійні кошти на проведення "Дослідження перспектив розвитку сфери біотехнологій в Україні" для виявлення потенціалу його розвитку.

Дані матеріали будуть використані для визначення подальших проектів Фонду. Також результати дослідження будуть опубліковані у відкритому доступі на сайті Фонду та сайті отримувача благодійних коштів та надані в користування Міністерству охорони здоров'я України та ін. зацікавленим державним та науковим інституціям з метою сприяння реалізації ними завдань, спрямованих на розвиток біотехнологічної інфраструктури в Україні.

Реалізація благодійної програми Розвиток біотехнологій в Україні, проведення дослідження перспектив сфери біотехнологій в Україні реалізується в межах Статуту Благодійного Фонду та Договору про благодійну діяльність між Фондом та організацією-виконавцем, що розробляється Фондом на підставі відповідного звернення бенефіціара.

Благодійна програма виконується в межах наявних коштів, а у випадку їх недостатньої кількості для виконання благодійних заходів в бажаний строк, термін виконання може бути перенесений. Фінансування виконавця відбувається в межах благодійної програми та запланованих коштів, однак допускаються можливі відхилення у фактичних витратах у зв'язку з можливою інфляцією або незапланованими витратами, яких неможливо уникнути (на підставі відповідного звернення бенефіціара та згоди Наглядової ради Фонду).

Перший етап реалізації благодійної програми розрахований на термін до кінця 2021 року, включає заплановані витрати на благодійну допомогу організації, яка проведе Дослідження перспектив розвитку сфери біотехнологій в Україні (з серпня по листопад 2021 року).

Зміст програми відображений у таблиці 1.1, яка розкриває план цільових витрат на реалізацію. У Благодійну програму можуть бути внесені зміни за згодою Загальних Зборів Фонду та Наглядової ради.

Таким чином, всього запланована загальна потреба бенефіціара у благодійній допомозі до кінця 2021 року (з 09 липня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.) становить: 410 985 грн.


Таблиця 1.1
Благодійна програма Розвиток біотехнологій в Україні
на період з 09 липня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.

Голова Правління Благодійного Фонду Вітюк Н.М.